Andrzej Wyglądała

Andrzej Wyglądała jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1990), w toku studiów uczestniczył w seminariach z prawa gospodarczego oraz z prawa cywilnego, zaś pracę magisterską przygotował pod kierunkiem śp. prof. Tomasza Dybowskiego, na temat wykonywania zobowiązań pieniężnych. Następnie odbył etatową aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski (1992), zaś po zdaniu egzaminu radcowskiego (1993) uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Po zakończeniu pracy w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, zaangażowany był między innymi w Telekomunikacji Polskiej S.A. Dyrekcja Spółki, Kancelaria IurisConsulting Z.A. Kaleta i inni Sp. jawna, Hevelius Management Sp. z o.o. oraz Richards Butler Sp. z o.o.

 

Od 1997 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego. W ramach praktyki zawodowej brał udział między innymi w pracach legislacyjnych, przygotowywał i negocjował szereg kontraktów handlowych, uczestniczył w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych jak również prowadził liczne postępowania sądowe. Radca prawny Andrzej Wyglądała jest członkiem rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym również takich, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, jak też piastował funkcje przewodniczącego licznych walnych zgromadzeń spółek kapitałowych prawa handlowego.

 

Radca prawny Andrzej Wyglądała specjalizuje się w szczególności w prawie handlowym oraz prawie cywilnym. W jego zakresie zainteresowań leży przede wszystkim realizowanie praw podmiotowych w drodze postępowań sądowych.