Kancelaria

W kancelarii radcy prawnego Andrzeja Wyglądały, pomoc prawna dla przedsiębiorców realizowana jest przede wszystkim poprzez zastępstwo w postępowaniach toczących się przed:

  • sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • sądami administracyjnymi,
  • organami administracji,
  • sądami arbitrażowymi;

jak też poprzez:

  • opracowanie pisemnych opinii prawnych oraz umów (w tym aktów założycielskich, umów oraz statutów spółek prawa handlowego);
  • zakładanie spółek;
  • asystę prawną przy transakcjach handlowych;
  • przygotowanie wystąpień na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe lub administracyjne.

Kancelaria znajduje się na warszawskiej Saskiej Kępie, która jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą Warszawy.