Katarzyna Wyglądała-Molteni

Katarzyna Wyglądała-Molteni jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła w 2014 r. oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierunku filologia włoska). Ukończyła również Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Katanii. W 2018 r. rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Od września 2014 r. związana jest z Kancelarią radcy prawnego Andrzeja Wyglądały.

 

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień prawa gospodarczego oraz administracyjnego.