Zakres pomocy prawnej

W zakresie zainteresowań radcy prawnego Andrzeja Wyglądały leży świadczenie pomocy prawnej w zakresie:

 • prawa cywilnego – w szczególności w zakresie działalności przedsiębiorców,
 • prawa handlowego,
 • prawa administracyjnego

oraz

 • prawa karnego skarbowego.

Pomoc prawna realizowana jest zarówno poprzez konsultacje jak też przygotowanie pism, opinii prawnych, projektów umów, zastępstwo w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i karnoskarbowych.

Szerokie i długoletnie doświadczenie w kwestiach korporacyjnych, pozwala na szczególną pomoc w zakresie przygotowania i negocjowania umów spółek prawa handlowego (zakładanie spółek) jak też regulacji wewnątrzkorporacyjnych.

POMOC W SPRAWACH KORPORACYJNYCH

 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych
 • doradztwo w sprawach korporacyjnych
 • udział w posiedzeniach organów osób prawnych

POMOC W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I EGZEKUCYJNYCH

 • przygotowanie pozwów oraz wniosków
 • zastępstwo procesowe
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym

POMOC W ZAKŁADANIU SPÓŁEK

 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo – akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne

POMOC W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

 • prawo antymonopolowe
 • ochrona konkurencji
 • postępowanie administracyjne